CE Certifikácia

ce-certifikaciaSpoločnosť MEDITECH SK, s.r.o. dodáva iba výrobky s označením CE.

CE certifikát a označenie CE sa používa v rámci členských krajín Európskej únie.  Ak je výrobok označený značkou CE, znamená to že jeho výrobca alebo osoba ktorá dodáva alebo uvádza tento výrobok na trh potvrdzuje, že tento výrobok splňuje všetky podmienky prísnych požiadaviek EU Direktív (nariadení vlády), ktoré sa na daný výrobok vzťahujú. Značka CE je skratkou francúzskeho výrazu Conformité Européenne, čo vo francúzštine znamená „Európska Zhoda“. Označenie CE existuje vo svojej súčasnej podobe od roku 1993 a používa sa na označenie európskych výrobkov.  Je povinné pre skupinu výrobkov, na ktoré sú kladené právne požiadavky, ako sú bezpečnostné požiadavky, zdravotné požiadavky, ochrana životného prostredia, bezpečnosť pri práci a ochrana verejného záujmu.

CE označenie znamená, že výrobca alebo predajca, ktorý splnil požiadavky kladené na získanie označenia CE, rešpektuje tieto požiadavky. Tieto požiadavky sú stanovené v smerniciach EU a členské štáty sa zaviazali k začleneniu týchto presných požiadaviek do svojich vnútroštátnych právnych noriem.